Ventino Shop

Sản phẩm tại cửa hàng rất nhiều nên trước đây tôi rất sợ mỗi khi kiểm kho. Nhưng từ khi sử dụng HeThongTinhTien thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bình luận cho bài này được đóng lại.