Thời Trang Hoa My

Cửa hàng có tới 6 chi nhánh nên trước đây tôi phải chạy đi chạy lại suốt nhọc lắm. Giờ xài HTTT, đi đâu chỉ cần mở ipad hoặc điện thoại ra là xem ngay được mấy cửa hàng.

Bình luận cho bài này được đóng lại.