Shop mẹ Kít

Sử dụng phần mềm quản lý  bán hàng HTTT, tôi có thể làm mọi việc mà vẫn kiểm soát được hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều.

Bình luận cho bài này được đóng lại.