Nhà hàng Nhật tại Huế

Triển khai hệ thống tính tiền  Nhà hàng Nhật tại Huếmộng mơ  . HNPOS sẻ mang lại cho nhà đầu tư an tâm hơn về cách thức quản lý tính tiền cho cửa hàng mình.

Bình luận cho bài này được đóng lại.