Bacchus BeerClub

Bacchus BeerClub một trong những quán Bar đẳng cấp ở thành phố Đà Lạt đã ứng dụng Phần mềm tính tiền  của Công ty Phần Mềm Hoàng Nhật giải pháp quản lý Quán Bar hiệu quả và nhân rộng.

Bình luận cho bài này được đóng lại.