Cam kết với khách hàng:

Hỗ trợ Khách hàng nhập liệu lần đầu, đào tạo & hướng dẫn miễn phí. Hỗ trợ trực tiếp trong ngày khai trương. Chỉnh sửa miễn phí Phần mềm theo yêu cầu cho phù hợp mô hình quản lý kinh doanh của Khách hàng trong vòng 1 năm.

  • Tiết kiệm thời gian, chi phí
  • Quản lý mọi lúc, mọi nơi
  • Giải pháp toàn diện, bền vững
  • Công nghệ mới mang lại sự hoàn hảo

Chúng tôi mang giải pháp quản lý bán hàng đến +2000 khách hàng trên toàn quốc.